Прикладна механіка

Прикладна механіка - для тих, хто прагне проектувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проектування та систем 3D-моделювання, а також обслуговувати та ремонтувати обладнання і устаткування різних галузей промисловості. Спеціальність надає можливість майбутньому фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в  інших галузях промисловості.

Професійна кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з прикладної механіки
Ліцензійний обсяг: 25
Форма навчання: денна
Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців
Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців
Основні професійно-орієнтовані дисципліни:
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Електротехніка і електроніка
 • Механіка матерiалiв і конструкцій
 • Основи програмування верстатів з ЧПК
 • Технологія машинобудівного виробництва
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Деталi машин і основи конструювання
 • Основи обробки матеріалів та інструмент
 • Основи мікропроцесорного керування
 • Верстати з числовим програмним керуванням і промислові роботи
 • Приводи мехатронних систем
 • Основи автоматики та робототехніки
Дана спеціальність дає можливість стати:
 • механік
 • механік виробництва
 • механік дільниці
 • механік-налагоджувальник
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • технік-конструктор (механіка)
 • технік- технолог (механіка)
 • технік-конструктор,
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з підготовки технічної документації
 • технік із стандартизації
Практики які будуть проводитися у коледжі:
 • Навчальна слюсарна практика
 • Практикум з моделювання мехатронних систем
 • Лабораторний метрологічний практикум
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
Бази виробничих практик:
 • ПрАТ "Промприлад"
 • ДП ВО "Карпати"
 • ТОВ «Інтелком»
 • ТОВ "МІКРОЛ"
 • Хлібокомбінат
 • ТОВ Ленів БІЛіКА
 • ПП Інструмент Т
 • ОВ Фотонік
 • ТОВ СВІЧА (м. Коломия)