Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність формує та розвиває загальні і професійні компетентності, які спрямовані на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної роботи у сфері фінансів, справи та страхування, набуття характеристик лідера-професіонала у цій сфері.

Професійна кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Ліцензійний обсяг: 60
Форма навчання: денна/заочна
Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців
Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців
Основні професійно-орієнтовані дисципліни:
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Фінанси підприємства
 • Економіка і організація діяльності підприємства
 • Менеджмент
 • Статистика
 • Банківська система
 • Податкова система
 • Страхування
 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік
 • Маркетинг
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Інформаційні технології в управлінні
Дана спеціальність дає можливість стати:
 • Фахівець з управління активами
 • Фінансист
 • Інспектор кредитний
 • Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
 • Агент з нерухомості
 • Бухгалтер
 • Касир - експерт
 • Агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування
 • Фахівець з біржових операцій
 • Державний податковий інспектор
Практики які будуть проводитися у коледжі:
 • Навчальна практика з Фінансового обліку у фінансово-кредитних установах з використанням ІТ
 • Навчальна практика з Бухгалтерського обліку і звітності з використанням КТ
 • Виробнича технологічна практика
Бази виробничих практик:
 • ПАТ «Приватбанк»
 • ПАТ "КРЕДОБАНК"
 • ТзОВ «Карпатська кераміка»
 • ПАТ "Івано-Франківськцемент"
 • ТзОВ "ГАЛИЧИНА – ТАБАК"
 • Страхова компанія "Українська страхова група"
 • ТзОВ «Ескрос» ТОВ «МВТ ГРУП»