Електроніка

Це класична спеціальність, що дозволяє отримати знання у галузі електроніки, радіоелектроніки, виробництва, обслуговування, ремонту, монтажу радіоапаратури, регулювання радіоапаратури. Спеціальність формує професійні компетенції з проектування, реалізації, впровадження та обслуговування радіоелектронних пристроїв в різноманітних сферах.

Професійна кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з електроніки
Ліцензійний обсяг: 25
Форма навчання: денна/заочна
Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців
Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців
Основні професійно-орієнтовані дисципліни:
 • Радіоелектроніка
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Радіоавтоматика
 • Матеріали та компоненти електроніки
 • Мікросхемотехніка
 • Периферійні пристрої
 • Конструювання виробів електронної техніки і САПР
 • Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах
 • Основи метрології стандартизації та електричних вимірювань
 • Механіка
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Джерела електроживлення
 • Програмування мікроконтролерів
 • Системи передачі інформації
 • Системи радіозв’язку
Дана спеціальність дає можливість стати:
 • технік-технолог (з електроніки)
 • фахівець з організації побутового обслуговування
 • фахівець з організації експлуатації та ремонту (з електроніки)
 • фахівець з налагодження й випробувань (з електроніки)
 • технік-конструктор (електроніка)
Практики які будуть проводитися у коледжі:
 • Навчальна радіомонтажна практика
 • Слюсарно-механічна практика
 • Навчальна комп’ютерна практика
 • Навчальна професійна практика
 • Навчальна електрорадіовимірювальна практика
Бази виробничих практик:
 • ДП ВО "Карпати"
 • ТОВ «ІТ-Експерт»
 • Сервісний центр «Електроінструмент»
 • ТОВ «Електролюкс»
 • ПП Інструмент
 • ТОВ "МІКРОЛ"
 • ТОВ «Інтелком»